נהג הצפוי להשתמש ברכב-
נהג שיש לו גישה לרכב וצפוי שינהג בו מעת לעת.
אדם המשתמש ברכב באורח חד-פעמי, אינו אדם הצפוי להשתמש ברכב.

 
תעריף לרכב מסחרי עד 3.5 טון בפול
תעריפי הביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בפול הינם זהים.
להצגת תעריף ביטוח בפול לרכב מסחרי עד 3.5 טון יש לבחור בסוג הרכב: רכב פרטי.